Analys av metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn

M4Traffic har under våren på uppdrag av Malmö Stad och Köpenhamns Kommun deltagit i prognos- och analysarbete avseende ny metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Uppdraget innebar bland annat genomförande av analys, dels för ett antal olika föreslagna utformningar av metrosystem och dels för reducerade taxors påverkan för resandet samt förändrad framtida trafikering på Öresundsbron.