Expertstöd inom Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet

M4Traffic är stolta att erbjuda ytterligare ett kompetensområde inom Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning. Under flera år framöver är M4Traffic engagerade som expertstöd inom tre pågående tillgänglighetsuppdrag åt SL:

  • Nya tunnelfordon till tunnelbanans röda linje i Stockholm
  • Nya tåg till Roslagsbanan i Stockholm
  • Trafikupphandling av pendeltågstrafiken i Storstockholm

M4Traffic är i uppdragen med och stödjer SL under hela processen; från framtagande av kravställning och förfrågningsunderlag till utvärdering av inkomna anbud och förhandling med potentiella leverantörer. Inom de två fordonsprojekten omfattar även uppdraget att följa upp och kontrollera krav och föreslagna lösningar under konstruktions-, tillverknings- och verifieringsfaserna.

För mer information är du välkommen att kontakta Joakim Swahn!