Förvaltning Skåne Tass

M4Traffic har fått i uppdrag av Region Skåne, Malmö Stad och Trafikverket att förvalta Sampers regionala modell för Skåne och Öresundsregionen under 2013-2014.