FUD – Genomlysning Samkalk

M4Traffic har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en genomlysning av Sampersmodellens modul för samhällsekonomiska kalkyler (Samkalk). Uppdraget syftar bland annat till att genomföra kontroller av verktygets beräkningsfunktioner samt att föreslå implementeringar i Samkalk utifrån Sampers utvecklingsplan.