IVV-fartyg

Bränsledepåerna i Berg (Nacka) och Loudden (Stockholm) föreslås avvecklas och ersättas med bostäder. Istället föreslås bränsledistributionen för Stockholms län i huvudsak utgå från Södertälje. M4Traffic har, på uppdrag av Sjöfartsverket, analyserat de samhällsekonomiska effekterna av att ersätta delar av denna lastbilsburna bränsledistribution för Stockholms län med transporter med hjälp av inlandssjöfart (IVV-fartyg).