Anders Bernhardsson

Trafikanalytiker


Anders har mångårig erfarenhet av trafikplanering med fokus på trafikanalyser och samhällsekonomi. Främst arbetar Anders med att analysera trafikkonsekvenser av olika infrastrukturalternativ och exploateringsscenarier. Som uppdragsledare har Anders under senare år haft ansvar för ett flertal trafikanalysuppdrag och deltagit i utvecklingsprojekt. Inom trafikmodellering behärskar Anders verktygen Dynameq, Vissim, och Capcal, samt verktyget EVA för samhällsekonomiska kalkyler.


Telefon: +46 70 396 36 83

E-post: anders.bernhardsson@m4traffic.se

Holmgrensfoto_Portratt_01