Henrik Carlsson

Trafikanalytiker


Henrik Carlsson är civilingenjör från Linköpings Universitet och har lång erfarenhet av trafikrelaterade utredningar som konsult åt både myndigheter och privata aktörer. Henrik arbetar främst med trafikanalyser, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler på lokal och regional nivå. Henrik använder ofta trafiksimuleringsverktyg i sina utredningar för att studera effekter av olika infrastrukturalternativ och exploateringsscenarier. Henrik har även lång erfarenhet av samhällsekonomiska kalkyler samt planering och uppdragsledning vid insamling av trafikdata. De verktyg Henrik framförallt arbetar med är VISSIM, EMME och EVA men han har även goda kunskaper i Dynameq, Capcal och Sampers.


Telefon: +46 70 606 31 65

E-post: henrik.carlsson@m4traffic.se

Holmgrensfoto_Portratt_03