Johannes Östlund

Trafikanalytiker


Johannes är civilingenjör med mångårig erfarenhet av arbete inom trafikanalyser, trafikmodellering och kvantifiering av samhällsekonomiska effekter och nyttor, både som konsult åt myndigheter och privata aktörer och som tjänsteman inom kommunal verksamhet.

Johannes har deltagit i utvecklings- och utvärderingsprojekt av flera trafikmodeller som används i Sverige idag, framförallt Sampers och Samkalkmodellerna. Inom den kommunala sektorn har Johannes framförallt jobbat med utveckling av lokala tillämpningar av trafikprognosmodeller samt som expertstöd och analytiker inom diverse utredningsarbete, dels inom detaljplanering men även inom större infrastrukturinvesteringar och systemanalyser.

De verktyg som Johannes främst jobbar med är Sampers/Samkalk, EVA, EMME3, Dynameq, ArcGIS, CapCal och VISSIM.


Telefon: +46 70 315 22 15

E-post: johannes.ostlund@m4traffic.se

Holmgrensfoto_Portratt_05