Kristina Schmidt

Trafikanalytiker


Kristina är civilingenjör och trafikanalytiker med över 25 års yrkeserfarenhet.  Hon har deltagit i många stora och mindre infrastrukturprojekt och varit uppdragsledare för en mängd trafikutredningar. Kristina har med åren fått djup kunskap om planeringsprocessens olika skeden samt om samband i trafiken, hur den påverkar och vad som påverkas.  Hon har mycket bred kunskap om olika typer av trafikmodeller och deras användningsområden samt har stor erfarenhet av beräkningar av effekter av olika åtgärder i trafiksystemet, speciellt för väginformatikåtgärder och åtgärder vid byggtidsstörningar.


Telefon: +46 70 885 433 2

E-post: kristina.schmidt@m4traffic.se

Holmgrensfoto_Portratt_07