Mats Sandin

Trafikanalytiker


Mats har flera års erfarenhet av arbete inom trafikanalyser och trafikmodellering. Främst arbetar han med datahantering och databearbetning inom området. Mats har även erfarenhet inom forskning och utveckling för bland annat Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholm inom trafikdataområdet.

Under den senaste tiden har Mats främst arbetat med kollektivtrafik-, resenärs- och restidsdata. Utöver detta så arbetar Mats med programmering och implementering av dataförsörjningsverktyg till olika typer av trafikmodeller.

De trafikmodeller Mats behärskar är SAMPERS, Emme, Visum, Capcal, EVA och Cube. Inom programmering använder sig Mats främst av C#, JAVA och VBA.


Telefon: +46 70 256 14 97

E-post: mats.sandin@m4traffic.se

Holmgrensfoto_Portratt_06