M4Traffic analyserar framgångsfaktorer för cykelgarage

M4traffic har samlat upp erfarenheter av cykelgarageanläggningar i Sverige. Vad är det som gör att vissa garage blivit populära medan andra blir nästintill outnyttjade?

I studien har kommuner som investerat i cykelgarage, med olika framgång, intervjuats. Med utgångspunkt i intervjuerna analyserar och jämför M4Traffic faktorer som lokalisering, utbud/efterfrågan och avgiftsnivåer i de olika cykelgarageanläggningarna. Vidare analyseras statistik om cykelstölder i olika kommuner. Slutsatser från tidigare forskning inom området har också sammanställs i en mindre litteraturstudie.

Syftet med projektet är att dra slutsatser kring vad som kan vara viktiga aspekter att ta med sig i planeringen för att i slutändan få ut största möjliga nytta av framtida investeringar i cykelgarage.

Vill du veta mer? Kontakta Lina Ljungqvist