M4Traffic analyserar korsning på nya E12 i Umeå

M4Traffic har fått i uppdrag av Trafikverket (som underkonsult åt Vectura) att analysera förslag på framtida korsningsutformning mellan Vännäsvägen/Norra Länken/Västra Länken/Tvärvägen på E12 i Umeå. Uppdraget utförs med hjälp av trafiksimuleringsverktyget VISSIM. För mer information kontakta uppdragsledare Mats Tjernkvist, 0703165283, mats.tjernkvist@m4traffic.se