Utveckling av tillgänglighetsindex

3. Restid med cykelM4Traffic har i samarbete med Trivector Traffic AB utvecklat ett tillgänglighetsindex för Malmö Stad. Tillgänglighetsindexet syftar till att i kartformat ge en samlad beskrivning av tillgängligheten i Malmö baserat på en sammanvägning av olika kriterier för mer hållbar tillgänglighet. Tillgänglighetsindexet kan utgöra beslutsstöd för beslutsfattare vid prioritering av olika investeringar och åtgärdsalternativ. Det möjliggör även jämförelser mellan olika områden och befolkningsgrupper med avseende på tillgänglighet liksom uppföljning av hur transportsystemets tillgänglighet utvecklas över tid och därmed för att stämma av måluppfyllelse.