M4Traffic bygger Dynameq-modell åt Trafikverket

M4Traffic har i konkurrens av Trafikverket fått förtroendet att bygga en Dynameq-modell av vägsystemet Malmö-Lomma-Lund. I uppdraget ingår även att ta fram trafikprognoser med hjälp av Sampers.