M4Traffic deltar i FOI-uppdrag om nya metoder för trafikmätning

M4Traffic deltar med projektstöd i Trafikverkets FOI-uppdrag ”Trafikmätning 2012”. FOI-uppdraget fokuserar på att hitta mättekniker för att mäta utländska trafik och resmönster för trafik, framförallt den tunga trafiken.