M4Traffic deltar i framtagning av uppföljningsplan för Västsvenska Paketet

M4Traffic har fått i uppdrag av Göteborgs Stad Trafikkontoret att ge stöd i deras framtagning av uppföljningsplan för Västsvenska Paketet. Arbetet innebär bland annat att ta fram en tidsplan för arbetet med uppföljningsplanen samt ta fram det dokument som kommer att bli styrande för uppföljningen.

För mer information kontakta uppdragsledare Mats Tjernkvist, 0703165283, mats.tjernkvist@m4traffic.se