M4Traffic förvaltar modeller på uppdrag av Trafikverket, Malmö stad och Region Skåne

M4Traffic har fått ett förvalningsuppdrag för Skåne-Tass och Samocca. Uppdraget innebär att M4Traffic ansvarar för den dagliga förvaltningen av modellen och dess data.