M4Traffic genomför kapacitetsanalys åt Linköpings kommun

M4Traffic har fått i uppdrag av Linköpings kommun att analysera framtida förslag på korsningsutformning i anslutning till Drottningtorget.