M4Traffic genomför metodstudie för kartläggning av den tunga trafiken

M4Traffic genomför tillsammans med trafikkontoret i Göteborg en metodstudie för kartläggning av den tunga trafiken.