M4Traffic med i ny satsning på inlandssjöfart

M4Traffic är med och bidrar med analyser inom försöksprojektet – containerpendeln Göteborg – Vänersborg. Detta är en del av det strategiskt viktiga arbetet med att få statens modeller för samhällsekonomiska kalkyler att utvecklas och kvalitetssäkras för att inlandssjöfartens möjligheter ska bedömas på ett likvärdigt sätt som t ex väginvesteringar.

Se artikel och intervju med vd Joakim Swahn

joakim_vänersborg