M4Traffic på Model City Europe

M4Traffic har deltagit på INRO´s användarkonferens Model City Europe i Stockholm. Under konferensen presenterades erfarenheter från arbetet med att bygga en trafikmodell i Dynameq åt Malmö Stad. Presentationen kan du ta del av här.