M4Traffic sammanställer kompletterande studier för uppföljningen av VP

M4Traffic sammanställer underlagsmaterial och kompletterande studier för uppföljningen av Västsvenska paketet.