M4Traffic studerar metod för gångmätningar

M4Traffic har fått i uppdrag av Göteborg att se över metod och upplägg för att mäta och följa upp gångtrafik. Uppdraget är en del av uppföljningen av Västsvenska paketet.