M4Traffic tilldelas ramavtal i Göteborg

I konkurrens med flertalet större konsultföretag på svenska marknaden, har Trafikkontoret i Göteborgs Stad beslutat att med rangordning 1 tilldela M4Traffic ramavtal avseende konulttjänster för analys av trafikdata. M4Traffic ser detta som en bekräftelse på att vi, tillsammans med partners, kan erbjuda rätt kompetens till rätt pris. I detta ramavtal samarbetar M4Traffic med Reinertsen Sverige AB och Svensk Vägtrafikdata AB. För ytterligare information kontakta Per Kjellman, Vd, tfn 070 6293580.