M4Traffic utvecklar mesomodell åt Nyköpings kommun

M4Traffic har fått i uppdrag av Nyköpings kommun att utveckla en mesomodell i verktyget Dynameq över stora delar av stadens huvudvägnät. Modellen används till att genomföra trafikanalyser av nytt resecentrum, planerad bostadsbebyggelse och förändringar i vägnätet.