M4Traffic utvecklar modell för koldioxidberäkningar

M4Traffic har av Göteborg stad fått i uppdrag att utveckla och anpassa befintlig modell för koldioxidberäkningar. Modellen skall kunna utföra beräkning med information från Sampers/Samkalk.