M4Traffic välkomnar Magnus Kjellman som ny medarbetare

Magnus Kjellman är från och med 1:a januari 2015 ny medarbetare på M4Traffic. Magnus är nationalekonom och statistiker med examen från Erasmus University och Stockholms Universitet och kommer i huvudsak att arbeta som statistiker och analytiker med frågor rörande trafikmodellering, trafikplanering samt personlig mobilitet.

Varmt välkommen Magnus!