Nya Eriksberg

M4Traffic har bidragit till stadsbyggnadsförslaget från Erik Giudice Architects med stöd från Centrumutveckling för Nya Eriksberg i Uppsala. Se förslaget här

NyaEriksberg