M4Traffic med i ny satsning på inlandssjöfart

M4Traffic är med och bidrar med analyser inom försöksprojektet – containerpendeln Göteborg – Vänersborg. Detta är en del av det strategiskt viktiga arbetet med att få statens modeller för samhällsekonomiska kalkyler att utvecklas och kvalitetssäkras för att inlandssjöfartens möjligheter ska bedömas på ett likvärdigt sätt som t ex väginvesteringar.

Se artikel och intervju med vd Joakim Swahn

joakim_vänersborg

Nya roller på M4Traffic

Per Kjellman har beslutat att på lite sikt minska sitt engagemang i M4Traffic och lämnar därför från och med idag posten som VD. Han blir samtidigt ny teknikchef med ansvar för bl. a. företagets interna modellutveckling samt med uppdrag att följa både den nationella och internationella utvecklingen inom trafikmodellområdet. Till ny VD har styrelsen gemensamt valt Joakim Swahn.

God Jul & Gott Nytt År

En god jul och ett gott nytt år önskar M4Traffic alla sina kunder och samarbetspartners!

tomte2

 

M4Traffic hälsar våra nya medarbetare Martina Trupina Dreven och Lina Ljungqvist välkomna!

Från augusti och september 2016 är Martina Trupina Dreven och Lina Ljungqvist med som nya medarbetare på M4Traffic.

Martina är trafikanalytiker med erfarenhet av arbete som konsult främst inom trafikanalyser och trafikmodellering. Under de senaste åren har Martina i första hand arbetat med Sampers i storstadsregionerna. Vidare har hon också arbetat med projekt för mindre städer/regioner, många gånger med stöd av dynamiska modeller.

Lina är i slutskedet av sin civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad på KTH i Stockholm. Hon har läst inriktning mot trafikteknik. Lina vill nu utöka sin kunskap inom järnväg, där hon har erfarenhet från tidigare arbete som trafikledare, och kommer utföra samhällsekonomiska analyser samt trafikanalyser med verktyg som BanSek men kommer även arbeta med trafikanalyser inom väg.

Varmt välkomna Martina och Lina!

M4Traffic sprang Bellmanstafetten

M4Traffic deltog för femte året i rad i Bellmanstafetten och sprang de fem gånger fem kilometerna på; 2:04:02! Tiden placerade M4Traffic på plats 512 av 1 397 deltagande lag i under torsdagens tävling i Stockholm.

Bellman2016

Framtagande av kalkylvärden för inlandssjöfart (IVV-fartyg), ASEK och Samgods

M4Traffic har fått ytterligare ett FoI-uppdrag inom sjöfart, denna gång om kalkylvärden för inlandssjöfart. Tillsammans med HSAB har M4Traffic, på uppdrag av Trafikverket, fått i uppdrag att ta fram långsiktiga kalkylvärden avseende inlandssjöfart, s.k. IVV-fartyg. Uppdraget finansieras av Trafikverkets medel för forsknings- och innovation (FOI).
Uppdraget omfattar att ta fram kalkylparametrar för ASEK och Samgods, kalkylparametrar som ligger till grund för de nationella riktlinjerna avseende samhällsekonomiska analyser.
Förutom att presentera kalkylparametrar ska även uppdraget föreslå lämplig indelning av IVV-fartygen, såväl avseende godstyp som storlek.
För mer info, kontakta Magnus Kjellman eller Joakim Swahn

VTI Transportforum, Linköping 12-13 januari

M4Traffic kommer att delta samt föreläsa om inlandssjöfart på Transportforum i Linköping den 12-13 januari. Välkomna till Session 17, onsdag 12 jan kl 13.15 – 14.45, Östergötlands museum, Dahlgrenssalen!

IVV-fartyg

Bränsledepåerna i Berg (Nacka) och Loudden (Stockholm) föreslås avvecklas och ersättas med bostäder. Istället föreslås bränsledistributionen för Stockholms län i huvudsak utgå från Södertälje. M4Traffic har, på uppdrag av Sjöfartsverket, analyserat de samhällsekonomiska effekterna av att ersätta delar av denna lastbilsburna bränsledistribution för Stockholms län med transporter med hjälp av inlandssjöfart (IVV-fartyg).

M4Traffic välkomnar Kristina Schmidt som ny delägare

_kristina

Från den 17e augusti kommer Kristina Schmidt att gå in som delägare i M4Traffic. Kristina arbetar med trafikutredningar och modelltillämpningar. Hon har lång erfarenhet av beräkningar av effekter av olika åtgärder i trafiksystemet, särskilt väginformatikåtgärder och åtgärder vid byggtidsstörningar.

Välkommen Kristina!