M4Traffic välkomnar Mats Sandin som ny medarbetare!

Från september 2017 är Mats Sandin med som ny medarbetare på M4Traffic.

Mats är trafikanalytiker med flera års erfarenhet av arbete inom trafikanalyser och trafikmodellering där han främst arbetar med datahantering och databearbetning. Mats har även erfarenhet inom forskning och utveckling från trafikdataområde för bland annat Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholm

Under den senaste tiden har Mats främst arbetat med kollektivtrafik-, resenärs- och restidsdata. Utöver detta så arbetar Mats med programmering och implementering av dataförsörjningsverktyg till olika typer av trafikmodeller.

Varmt välkomnmen Mats!

M4Traffic analyserar framgångsfaktorer för cykelgarage

M4traffic har samlat upp erfarenheter av cykelgarageanläggningar i Sverige. Vad är det som gör att vissa garage blivit populära medan andra blir nästintill outnyttjade?

I studien har kommuner som investerat i cykelgarage, med olika framgång, intervjuats. Med utgångspunkt i intervjuerna analyserar och jämför M4Traffic faktorer som lokalisering, utbud/efterfrågan och avgiftsnivåer i de olika cykelgarageanläggningarna. Vidare analyseras statistik om cykelstölder i olika kommuner. Slutsatser från tidigare forskning inom området har också sammanställs i en mindre litteraturstudie.

Syftet med projektet är att dra slutsatser kring vad som kan vara viktiga aspekter att ta med sig i planeringen för att i slutändan få ut största möjliga nytta av framtida investeringar i cykelgarage.

Vill du veta mer? Kontakta Lina Ljungqvist

M4Traffic sprang Bellmanstafetten

M4Traffic deltog för sjätte året i rad i Bellmanstafetten och sprang de fem gånger fem kilometerna på; 1:46:02! Tiden placerade M4Traffic på plats 71 av 1 668 deltagande lag i under torsdagens tävling i Stockholm.

IMG_3737

M4Traffic med i ny satsning på inlandssjöfart

M4Traffic är med och bidrar med analyser inom försöksprojektet – containerpendeln Göteborg – Vänersborg. Detta är en del av det strategiskt viktiga arbetet med att få statens modeller för samhällsekonomiska kalkyler att utvecklas och kvalitetssäkras för att inlandssjöfartens möjligheter ska bedömas på ett likvärdigt sätt som t ex väginvesteringar.

Se artikel och intervju med vd Joakim Swahn

joakim_vänersborg

Nya roller på M4Traffic

Per Kjellman har beslutat att på lite sikt minska sitt engagemang i M4Traffic och lämnar därför från och med idag posten som VD. Han blir samtidigt ny teknikchef med ansvar för bl. a. företagets interna modellutveckling samt med uppdrag att följa både den nationella och internationella utvecklingen inom trafikmodellområdet. Till ny VD har styrelsen gemensamt valt Joakim Swahn.

M4Traffic hälsar våra nya medarbetare Martina Trupina Dreven och Lina Ljungqvist välkomna!

Från augusti och september 2016 är Martina Trupina Dreven och Lina Ljungqvist med som nya medarbetare på M4Traffic.

Martina är trafikanalytiker med erfarenhet av arbete som konsult främst inom trafikanalyser och trafikmodellering. Under de senaste åren har Martina i första hand arbetat med Sampers i storstadsregionerna. Vidare har hon också arbetat med projekt för mindre städer/regioner, många gånger med stöd av dynamiska modeller.

Lina är i slutskedet av sin civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad på KTH i Stockholm. Hon har läst inriktning mot trafikteknik. Lina vill nu utöka sin kunskap inom järnväg, där hon har erfarenhet från tidigare arbete som trafikledare, och kommer utföra samhällsekonomiska analyser samt trafikanalyser med verktyg som BanSek men kommer även arbeta med trafikanalyser inom väg.

Varmt välkomna Martina och Lina!

M4Traffic sprang Bellmanstafetten

M4Traffic deltog för femte året i rad i Bellmanstafetten och sprang de fem gånger fem kilometerna på; 2:04:02! Tiden placerade M4Traffic på plats 512 av 1 397 deltagande lag i under torsdagens tävling i Stockholm.

Bellman2016

Framtagande av kalkylvärden för inlandssjöfart (IVV-fartyg), ASEK och Samgods

M4Traffic har fått ytterligare ett FoI-uppdrag inom sjöfart, denna gång om kalkylvärden för inlandssjöfart. Tillsammans med HSAB har M4Traffic, på uppdrag av Trafikverket, fått i uppdrag att ta fram långsiktiga kalkylvärden avseende inlandssjöfart, s.k. IVV-fartyg. Uppdraget finansieras av Trafikverkets medel för forsknings- och innovation (FOI).
Uppdraget omfattar att ta fram kalkylparametrar för ASEK och Samgods, kalkylparametrar som ligger till grund för de nationella riktlinjerna avseende samhällsekonomiska analyser.
Förutom att presentera kalkylparametrar ska även uppdraget föreslå lämplig indelning av IVV-fartygen, såväl avseende godstyp som storlek.
För mer info, kontakta Magnus Kjellman eller Joakim Swahn

VTI Transportforum, Linköping 12-13 januari

M4Traffic kommer att delta samt föreläsa om inlandssjöfart på Transportforum i Linköping den 12-13 januari. Välkomna till Session 17, onsdag 12 jan kl 13.15 – 14.45, Östergötlands museum, Dahlgrenssalen!