IVV-fartyg

Bränsledepåerna i Berg (Nacka) och Loudden (Stockholm) föreslås avvecklas och ersättas med bostäder. Istället föreslås bränsledistributionen för Stockholms län i huvudsak utgå från Södertälje. M4Traffic har, på uppdrag av Sjöfartsverket, analyserat de samhällsekonomiska effekterna av att ersätta delar av denna lastbilsburna bränsledistribution för Stockholms län med transporter med hjälp av inlandssjöfart (IVV-fartyg).

M4Traffic välkomnar Kristina Schmidt som ny delägare

_kristina

Från den 17e augusti kommer Kristina Schmidt att gå in som delägare i M4Traffic. Kristina arbetar med trafikutredningar och modelltillämpningar. Hon har lång erfarenhet av beräkningar av effekter av olika åtgärder i trafiksystemet, särskilt väginformatikåtgärder och åtgärder vid byggtidsstörningar.

Välkommen Kristina!

Samhällsekonomisk analys av pendlingsbåtsförbindelse åt Nacka kommun

M4Traffic har hjälpt Nacka kommun med att bedöma de samhällsekonomiska nyttorna av en ökad turtäthet på pendlingsbåten linje 80, även kallad Sjövägen, mellan Nacka och Stockholm. Sjövägen har sedan starten 2010 ett kraftigt ökat resande, varför turtäthetsförbättringar efterfrågas. I beräkningarna har även nyttor från en förbättrad kajinfrastruktur ingått, detta för att bl.a. tillgänglighetsanpassa Sjövägen.

M4Traffic och Movea samarbetar med analyser av trafik under byggtid

M4Traffic har i samarbete med Movea genomfört trafikanalyser på meso- och mikronivå av trafik under byggtid. Analyserna gäller en planerad broreparation för en avfartsramp från E4/E20 Essingeleden vid Fredhäll in mot Hundra-Knutars backe på Kungsholmen i Stockholm. Under reparationen leds trafiken om via Lindhagensplan. Uppdraget innebär att studera trafikomfördelning och kapacitetsfrågor under trafikomläggningen.

Projektsamordningsstöd för trafikanalyser åt Göteborg Stad

M4Traffic har fått i uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad att fungera som projektsamordningsstöd för trafikanalyser. De närmaste åren kommer innebära att många stora infrastrukturprojekt pågår i Göteborg som kan behöva enskilda eller samordnade trafikanalyser och uppföljningar. Uppdraget innebär att under de närmaste två åren se över behovet trafikanalyser och se över behovet av uppföljningar av trafiken i Göteborg. Arbetet bedrivs i samarbete med andra organisationer och myndigheter i Göteborg.

Samhällsekonomiska analyser inom sjöfart

På kort tid har M4Traffic genomfört två samhällsekonomiska analyser inom sjöfart; CBA Värtahamnen och Kapellskär åt Stockholms hamnar samt Gods på Vatten åt Trafikkontoret Stockholms stad samt Sjöfartsverket.

Utöver detta genomför även M4Traffic, tillsammans med HSAB och maritime-insight, ett pågående utvecklingsprojekt åt Trafikverket vilket syftar till att uppdatera nu gällande ASEK-värden avseende trafikeringskostnader inom sjöfart.

M4Traffic välkomnar Magnus Kjellman som ny medarbetare

Magnus Kjellman är från och med 1:a januari 2015 ny medarbetare på M4Traffic. Magnus är nationalekonom och statistiker med examen från Erasmus University och Stockholms Universitet och kommer i huvudsak att arbeta som statistiker och analytiker med frågor rörande trafikmodellering, trafikplanering samt personlig mobilitet.

Varmt välkommen Magnus!

M4Traffic på Transportforum

M4Traffic kommer att finnas på plats under Transportforum i Linköping den 8-9 januari. Kom gärna förbi vår monter och träffa oss.

M4Traffic tecknar ramavtal med Stockholms stad

M4Traffic har tecknat ramavtal med Stockholms stad, Trafikkontoret, inom Trafiktekniska analyser och prognoser för delarna: Samhällsekonomiska kalkyler och effektberäkningar samt Makroanalyser och trafikprognoser.