Projektsamordningsstöd för trafikanalyser åt Göteborg Stad

M4Traffic har fått i uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad att fungera som projektsamordningsstöd för trafikanalyser. De närmaste åren kommer innebära att många stora infrastrukturprojekt pågår i Göteborg som kan behöva enskilda eller samordnade trafikanalyser och uppföljningar. Uppdraget innebär att under de närmaste två åren se över behovet trafikanalyser och se över behovet av uppföljningar av trafiken i Göteborg. Arbetet bedrivs i samarbete med andra organisationer och myndigheter i Göteborg.