Samhällsekonomiska analyser inom sjöfart

På kort tid har M4Traffic genomfört två samhällsekonomiska analyser inom sjöfart; CBA Värtahamnen och Kapellskär åt Stockholms hamnar samt Gods på Vatten åt Trafikkontoret Stockholms stad samt Sjöfartsverket.

Utöver detta genomför även M4Traffic, tillsammans med HSAB och maritime-insight, ett pågående utvecklingsprojekt åt Trafikverket vilket syftar till att uppdatera nu gällande ASEK-värden avseende trafikeringskostnader inom sjöfart.