Samhällsekonomiska kalkyler i Åtgärdsplaneringen

M4Traffic har under våren och sommaren på uppdrag av Trafikverket genomfört samhällsekonomiska kalkyler och samlade effektbedömningar till de regionala infrastrukturplanerna för Region Syd och Region Stockholm. Uppdraget innefattade dels genomföranden av kalkyler i verktyget EVA samt upprättande av samlade effektbedömningar.