Trafikanalys Södertörn

M4Traffic har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram trafikprognoser och trafikanalyser i Trafikverkets pågående åtgärdsvalstudie avseende infrastrukturen på Södertörn i Stockholm. Åtgärder som skall analyseras är bland annat en motorväg mellan E4 och Rv73 via Huddingevägen samt en spårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg. Trafikanalyserna skall belysa hur tillgängligheten och framkomligheten kan förbättras på Södertörn.