Trafikanalyser av Kungsladugårdsleden åt Nyköpings kommun

M4Traffic har fått i uppdrag att analysera Kungsladugårdsleden som en möjlig väganslutning till det planerade bostadsområdet Dammgruvan väster om centrum.