Trafikanalytiker på Malmö Stad

M4Traffic har av Malmö Stad fått i uppdrag att stötta den dagliga trafikanalysverksamheten. Uppdraget innefattar bland annat att arbeta och utveckla Malmö Stads tillämpningar av Sampers, Emme och Dynameq.