Trafikplanerare åt Huddinge kommun

M4Traffic har fått i uppdrag av Huddinge kommun att resursförstärka gatu- och trafikavdelningen med trafikplaneringskompetens fram till 2015. I uppdraget ingår att stötta verksamheten i dagliga trafikfrågor samt att ta projektledaransvar i kommande utredningar.