Trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler åt Trafikverket

M4Traffic har fått i uppdrag av Trafikverket att delta i arbetet med att kvalitetssäkra befintlig nationell plan för infrastrukturen. Uppdraget innebär att göra ett antal trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler med hjälp av Sampers/Samkalk.