Sjöfart på inre vattenvägar


På uppdrag av Trafikkontoret Stockholms stad och Sjöfartsverket har M4Traffic gjort en övergripande samhällsekonomisk analys avseende sjöfart på de s.k. inre vattenvägarna (IVV).

Analysens syfte är att få en bedömning om transporter till en stor byggarbetsplats i Stockholm med IVV-fartyg är samhällsekonomiskt lönsamt jämfört med att byggtransporterna körs med lastbil.

Resultatet från analysen indikerar att det skulle vara lönsamt att ersätta lastbilstransporter med vattenbaserade transporter av typ IVV-fartyg.

 

För mer info, kontakta Joakim Swahn

bild_IVV