Tillgänglighet för äldre, barn samt för resenärer med funktionsnedsättning


På uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (f.d. SL) bistår M4Traffic Trafikförvaltningen som expertstöd avseende tillgänglighet för äldre, barn samt resenärer med funktionsnedsättning i de pågående upphandlingarna av nya fordon till tunnelbanans röda linje (C30) samt Roslagsbanan (X15p). Även i uppgraderingen av befintliga tunnelfordon (C20) har M4Traffic denna expertroll.
Uppdraget omfattar hela upphandlingsprocessen, från kravformulering och anbudsutvärdering, genom konstruktionsfaserna till verifiering och validering.
M4Traffic bistår även Trafikförvaltningen inom Program pendeltåg med att tillse att tillgängligheten uppfylls på pendeltågsstationer när dessa byggs om, eller nya stationer anläggs.
För mer info, kontakta Joakim Swahn

C30 Interiör reklam