Trafikanalyser, Fördjupad Översiktsplan


Trafikanalyser av olika utvecklingsscenarier inom arbetet med ny fördjupad översiktsplan. Scenarier för år 2020, 2030 och 2050 med olika fördelning av förändringar i befolkning och arbetsplatser i kombination med olika åtgärdsalternativ för vägnätet. Med stöd av en i tidigare uppdrag utvecklad simuleringsmodell i verktyget Dynameq analyserades hur framtidsscenarierna förväntas påverka trafikmängder, trafikarbete och framkomlighetssituation på länk- och systemnivå.

hemsida trafikanalys2