M4Traffic utreder och analyserar trafik och transporter i olika former. Vår specialitet är trafikmodellering, simulering och samhällsekonomi.

M4Traffic utreder och analyserar trafik och transporter i olika former. Vår specialitet är trafikmodellering, simulering och samhällsekonomi.
M4Traffic erbjuder utredningar, prognoser och analyser såväl på nationell strategisk nivå som för enskilda objekt. Vi beräknar den samhällsekonomiska nyttan av investeringar i infrastrukturen och analyserar dagens och morgondagens trafik och transporter, såväl på land som till sjöss.

M4Traffic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Hjo.

 

Är du intresserad av att arbeta som trafikanalytiker? Hör av dig till oss!