Framtagande av kalkylvärden för inlandssjöfart (IVV-fartyg), ASEK och Samgods

M4Traffic har fått ytterligare ett FoI-uppdrag inom sjöfart, denna gång om kalkylvärden för inlandssjöfart. Tillsammans med HSAB har M4Traffic, på uppdrag av Trafikverket, fått i uppdrag att ta fram långsiktiga kalkylvärden avseende inlandssjöfart, s.k. IVV-fartyg. Uppdraget finansieras av Trafikverkets medel för forsknings- och innovation (FOI).
Uppdraget omfattar att ta fram kalkylparametrar för ASEK och Samgods, kalkylparametrar som ligger till grund för de nationella riktlinjerna avseende samhällsekonomiska analyser.
Förutom att presentera kalkylparametrar ska även uppdraget föreslå lämplig indelning av IVV-fartygen, såväl avseende godstyp som storlek.
För mer info, kontakta Magnus Kjellman eller Joakim Swahn