Martina Trupina Dreven

Trafikanalytiker


Martina är trafikanalytiker med erfarenhet av arbete inom främst trafikanalyser och trafikmodellering. Martina har även erfarenhet av att arbeta som trafikanalytiker i England  Hennes huvudsakliga projekt under den tiden handlade om olika tillämpningar av trafikmodeller för objekt i England och Mellanöstern.

Under de senaste åren har Martina i första hand arbetat med Sampers i storstadsregionerna. Vidare har hon också arbetat med en del projekt för mindre städer/regioner där dynamiska modeller i många fall har använts.  Martina har även deltagit i forskningsprojekt där fokus varit att förbättra den nationella modellen Sampers.

Inom trafikmodellering behärskar Martina verktygen Sampers, Emme, Dynamq, Visum, Eva, CapCal, Saturn, Cube.


Telefon: +46 70 256 14 97

E-post: martina.trupina@m4traffic.se

martina_bild