Mats Tjernkvist

Trafikanalytiker


Mats har flerårig erfarenhet av arbete med trafikfrågor som konsult åt myndigheter och privata aktörer. Mats arbetar främst med trafiksimuleringar, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler. Han är även deltagit i utvecklings- och utvärderingsprojekt för några av de trafikmodeller som används i Sverige idag.

De verktyg som Mats framförallt arbetar med är CapCal, VISSIM, Emme, Dynameq och Sampers/Samkalk.

Mats har under de senaste åren haft uppdragsledaransvar för flera större uppdrag gällande trafikanalyser och samhällsekonomiska kalkyler. Under ett antal år har Mats även fungerat som funktionsledare med ansvar för resursplanering inom en funktion som arbetat med trafikanalyser.


Telefon: +46 70 316 52 83

E-post: mats.tjernkvist@m4traffic.se

Holmgrensfoto_Portratt_02