M4Traffic hälsar våra nya medarbetare Martina Trupina Dreven och Lina Ljungqvist välkomna!

Från augusti och september 2016 är Martina Trupina Dreven och Lina Ljungqvist med som nya medarbetare på M4Traffic.

Martina är trafikanalytiker med erfarenhet av arbete som konsult främst inom trafikanalyser och trafikmodellering. Under de senaste åren har Martina i första hand arbetat med Sampers i storstadsregionerna. Vidare har hon också arbetat med projekt för mindre städer/regioner, många gånger med stöd av dynamiska modeller.

Lina är i slutskedet av sin civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad på KTH i Stockholm. Hon har läst inriktning mot trafikteknik. Lina vill nu utöka sin kunskap inom järnväg, där hon har erfarenhet från tidigare arbete som trafikledare, och kommer utföra samhällsekonomiska analyser samt trafikanalyser med verktyg som BanSek men kommer även arbeta med trafikanalyser inom väg.

Varmt välkomna Martina och Lina!