M4Traffic tecknar ramavtal med Stockholms stad

M4Traffic har tecknat ramavtal med Stockholms stad, Trafikkontoret, inom Trafiktekniska analyser och prognoser för delarna: Samhällsekonomiska kalkyler och effektberäkningar samt Makroanalyser och trafikprognoser.