Cost-benefit analys Stockholms hamnar


På uppdrag av Stockholms hamnar har M4Traffic tagit fram en Cost-benefit analys för de investeringar som görs i hamnen i Kapellskär och Värtahamnen. Analysens syfte var att göra en samhällsekonomisk bedömning av de samhällseffekter, både nyttor och kostnader, som uppkommer till följd av investeringarna.

För mer info, kontakta Joakim Swahn eller Henrik Carlsson

bild_CBhamn