Metodstudie – Kartläggning av tung trafik

Trafikanalys / Göteborg


Med bakgrund av behovet av att kunna studera effekterna av det Västsvenska paketet har M4Traffic tagit fram ett förslag till upplägg och metod för kartläggning av den tunga trafiken i Göteborg.

Kartläggningens syfte är främst att ge kunskap om den tunga trafikens storlek, resmönster samt om fordonens nationalitet.

Metodstudie – Kartläggning av den tunga trafiken i Göteborg